Speiderstart

Vi starter speideråret tirsdag 22.08 kl 18.00 i Hundremeterskogen.

Felles for tropp og flokk

Vi ønsker alle nye og gamle speidere velkommen

Møtene vi nå bli på tirsdager da vi ser at det en fordel at vi har møter på samme dag