MARS 2020

Tittel Hvem Fra Til Påmeldingsfrist Sted
Småspeidermøte Flokken 3 mars 18:00 3 mars 19:15 Råelåsen barnehage
Småspeidermøte Flokken 10 mars 18:00 10 mars 19:15 Råelåsen barnehage
Overnattingstur Flokken 13 mars 17:00 14 mars 15:00 Ramnes, Langvannet
Ikke småspeidermøte Flokken 17 mars 18:00 17 mars 19:15

APRIL 2020

Ingen hendelser ennå

MAI 2020

Ingen hendelser ennå

JUNI 2020

Ingen hendelser ennå

JULI 2020

Ingen hendelser ennå

AUGUST 2020

Ingen hendelser ennå