Ikke møte pga opptakelse


Siden vi har opptakelse søndagen før, har vi speiderfri denne tirsdagen.