Småspeidermøte


Sted: Råelåsen barnehage

 

Første møte etter jul.

Tema:Speiderlov, speiderløfte, organisering. Vi øver til opptakelse.