2017 - Nord2017 - Landsleir i Bodø

2017 - Nord2017 - Landsleir i Bodø

VÆR BEREDT for tidenes lengste landsleir med 14 dager på én uke! Nord er en landsleir for Norges speiderforbund og våre mange speidervenner, fra 1.–8. juli 2017 i Bodø.

Bodø ligger nord for polarsirkelen, der hvor sola ikke går ned om sommeren. Det blir en intens døgnåpen leir med lys døgnet rundt, korte avstander, leirbålskos og heftige opplevelser!


Dokumenter for nedlastning:

Nyttige lenker:

Priser og påmelding

Påmelding
En tidlig påmelding er nødvendig denne gangen for å sikre et godt reisetilbud til alle. Dessuten gir det leiren veldig mye mer sikre rammer. Økonomisk forutsigbarhet og gjør at vi kan lage en bedre leir for pengene! Vi ber derfor om at alle grupper innstiller seg på å være klare for påmelding i januar. Påmeldingen åpner 5. januar, så det er lurt for gruppeleder å ha forberedt påmeldingen godt før jul.

De som skal booke fly med landsleirens flymekler, må være meldt inn og registrert hos flymekler innen 1. februar! Du kan lese mer i «Reise»-menyen.

Påmeldingen skjer gjennom Min speiding. Ved påmeldingen er det en del som skal registreres samlet, og dette finner du i menyen «Påmelding» her på nettsidene.

Programpakker og haikeruter vil velges etter førstemann-til-mølla-prinsippet, så det gjelder å være ute i tide for å få det man ønsker seg.

Infomasjon som må oppgis ved påmelding:

fullt oppdaterte personalia på alle speiderne som skal på leir (ligger i utgangspunktet allerede i medlemssystemet):
– fødselsdato
– kjønn
– fornavn
– etternavn
– e-postadresse
– telefonnummer
– adresse og postadresse
• personens rolle på leiren (leder, rover, speider, lederbarn osv.)
• eventuelle matallergier eller andre relevante allergier
• eventuell restriksjon mot fotografering og publisering av bilder av personen
• bestilling av mat før og etter leiruka – gjelder f.o.m. frokost torsdag 29. juni t.o.m. frokost 1. juli og f.o.m. middag 8. juli t.o.m. lunsj 10. juli
• eventuelle spesielle behov
• eventuelle spesielle religiøse eller spirituelle behov
• (om roverne skal sove i roverleir eller med gruppa)
• (eventuell deltakelse på arbeidsleir)

Gi også beskjed om speideren skal være med på fellestransporten til og fra Bodø.

Leirkontingenten
Speidere, ledere og rovere: 2600 kroner
Fulltidsstab: 1600 kroner
Lederbarn (ikke medlemmer og barn under speideralder): 800 kroner

Deltakelse på arbeidsleir gir rabatt på 25 % for hver uke før  leir og 50 % rabatt for uka etter  leir.

Husstandsmoderasjon (ikke familiemoderasjon) etter NSFs standard, som er 50 % fra 3. person i husstanden.

Transport

Tog (vi tar toget til Bodø):

Det går rutetog til Bodø fra Trondheim, og disse korresponderer med toget fra Oslo.

Landsleiren har inngått en avtale med NSB om billetter og priser. Dette innebærer at leiren har fortrinn på alle togbilletter til Bodø torsdag, fredag og lørdag før leiren, og lørdag og søndag etter leiren. Disse togbillettene vil kunne bestilles 5.januar, og vi mistenker at de vil gå fort unna!

Det har dessverre ikke vært mulig få økt kapasiteten til NSB så antall billetter på toget er begrenset!

Prisene vil være avhengig av hvor dere skal ta toget fra, men på «våre» tog gis det en grupperabatt på 25 % av ordinær voksen-/barnepris, som man kan finne ved å gjøre et søk på nsb.no . For eksempel vil prisen for Oslo–Bodø da bli rundt 1200,– for voksen og 600,– for barn (opptil 16 år) én vei. På øvrige tog gis det vanlige rabatter fra NSB.

Nordover er det reservert billetter på avgangene fra Oslo 28., 29. og 30. juni kl. 16.02 (med ankomst Bodø kl. 09.15 neste morgen), og fra Oslo 28. og 29. juni kl. 22.46 (med ankomst Bodø kl. 17.28 neste dag). Sørover igjen har vi reservert avgangene fra Bodø 8., 9. og 10. juli kl. 12.27 (med ankomst Oslo kl. 06.50 neste dag **), og 8. og 9. juli kl. 21.10 (med ankomst Oslo kl. 15.03 neste dag). ** Merk at toget sørover fra Bodø lørdag formiddag (8. juli) stopper i Trondheim. Det går ikke nattog på Dovrebanen natt til søndag.

På nattogene kan det kjøpes sovekupé (2 køyer) for kr 900,–. Billettene til landsleirtogene legges ut til salg samtidig som påmeldingen til leiren åpner i januar 2017.

I Bodø er det gangavstand fra togstasjonen til leirområdet.

Fly (vi flyr hjem):

Landsleiren har inngått et samarbeid med en flymegler for å sikre at vi får mange nok flybilletter til de som skal på leir. Derfor vil det bli reservert billetter med rutefly, og i tillegg vil det vil bli satt opp ekstra fly.

Når vi snakker om bestilling av reise gjennom leiren, snakker vi om ankomst til Bodø f.o.m. torsdag ettermiddag, t.o.m. lørdag, og avreiser lørdag og søndag (tog t.o.m. mandag morgen). På alle andre dager før og etter dette gjelder det vanlige, frie markedet.

Rutefly
Flybilletter på rutefly er kjøpt opp gjennom en flymekler, det vil si maks antall billetter vi har lov til å kjøpe uten navn, det gjelder ca. 1000 billetter hver vei.

Charterfly
Leiren chartrer fly for å få resten av speiderne på leir. Vi har tilgang på bl.a. ca. 40 fly fra Widerøe, og vil sette opp egne fly fra flyplasser med minimum 78 reisende. Vi kan også chartre større fly, men merk at det må være et rimelig antall passasjerer fra en flyplass for at vi skal kunne plukke dere opp der.

Noen fly vil måtte kjøre litt melkerute (for å få kabalen til å gå opp), men de aller fleste vil fly direkte, og alle vil komme rett til Bodø fra sin flyplass uten å måtte gå ut av flyet eller bytte fly underveis. Vi er avhengig av fulle fly for å kunne tilby den annonserte prisen.

Forutsetninger
Påmeldingen til Nord åpner 5. januar, og alle som vil fly, skal få fly! Men for å være med på flykabalen og være sikret plass på fly må man være påmeldt innen 1. februar! Vi kan da garantere at dere er på plass til 1. juli, men alle kan ikke ankomme denne dagen, så noen må reise før, dvs. fra og med ettermiddagen torsdag 29. juni. Her vil det komme muligheter for å legge inn ønske! Alle som flyr, skal være hjemme igjen til søndag kveld 9. juli, og ingen må reise før avslutningsleirbålet fredag.

Refundering og navneendringer
Bytte av navn på flybilettene vil bli mulig mot et vederlag, dette gjelder både chartrete avganger og rutefly bestilt gjennom flymegler. Flybilletter som er bestilt refunderes ikke.

Priser
Pris per person vil bli den samme for alle som flyr fra samme landsdel, uansett om man ender opp med å fly med rutefly eller ekstrafly (charter). Prisene er fortsatt innenfor de stipulerte prisene vi har gått ut med før (1500 kr per vei fra Østlandet og 2000 per vei fra Sør-/Vest-/Nordvestlandet). Vi har fått bekreftelse fra flymekler på at dette vil fortsette å holde seg innenfor når vi går over til charterbooking! Endelig pris vil ikke foreligge før vi har booket flyene, dvs. etter påmelding.

Ankomst
Ved ankomst Bodø vil speidernes bagasje bli lastet på biler og kjørt bort mens speiderne selv går inn til leirområdet (ca. 45–50 min).

Bagasje på fly
Hver person vil kunne ha med seg 20 kg innsjekket bagasje på flyet og 8 kg håndbagasje. I tillegg vil gruppene få 3 kg bagasje per deltaker til fellesutstyr på charterflyene.

Komme på besøk?

Det er veldig koselig med besøk fra foreldre og familie på leir, men husk å gi beskjed til lederne i troppen når du/dere har tenkt å komme!

Landsleir i Bodø gir også en ypperlig mulighet til å legge familieferien til Nord-Norge. Landsdelen har mye å by på av både natur og aktiviteter. Inspirasjon og ideer kan dere blant annet finne på www.visitbodo.com  og www.nordnorge.com .

Gjesteleir
I leirens egen gjesteleir er det plass til alt fra telt til bobiler og campingvogner. Til døgnpris vil man få tilgang til både toalett, vann og strøm.

Pris per plass i gjesteleir:
Stor plass: 250 kr per døgn. Prisen er per plass og inkluderer 4 personer (f.eks. telt eller campingvogn + bil). Makspris er 1000 kr for en uke. For ekstra personer over 4 stk. betaler man 25 kr per person per døgn.

Liten plass: 150 kr per døgn. Prisen inkluderer 2 personer i telt. Makspris er 600 kr for en uke.

Strøm til telt/campingvogn kommer i tillegg. Pris for dette er ikke fastsatt ennå.

Det er ikke mulig å ha campingvogn eller bobiler på leirområdet for speiderne. Bor du i selve speiderleiren, er det fullt mulig å oppbevare slike kjøretøy på parkeringsplass mens du bor i leiren.

Hotelt
St. Georgsgildene i Norge stiller med Hotelt! Her du får en fiks ferdig oppsatt feltseng i telt og mat for en døgnpris. Fullpensjon (overnatting og tre måltider) koster 430 kr per døgn. Seng og frokost koster 200 kr per døgn.

Leirprogram - speidere

Patruljen er utgangspunktet for alt som skal skje av aktiviteter på Nord 2017. Ved påmeldingen til leiren, som skal skje i januar 2017, setter patruljene opp hvilket nivå de ønsker på aktivitetene, og hva slags haik de helst vil ha.

Dagøkter
Dagøktene utgjør størstedelen av programmet på leiren, og her skal hver patrulje velge mellom nivåene «litt vilt», «vilt» og «helt vilt». Hva som er et passende nivå for patruljen, vil variere ut fra patruljemedlemmenes alder og erfaring, og kanskje hvor lenge patruljen har arbeidet sammen.

Nedenfor får du noen smakebiter på mulige aktiviteter på hvert nivå. Patruljen vil få prøve flere aktiviteter på hvert nivå.

Litt vilt:
Her er det aktiviteter som er tenkt for speidere i stifinneralder, eller speidere som er ganske ferske. Her får speiderne prøvd både nye og gamle metoder for å lage materiale som kan brukes på blant annet tur. Her vil de i tillegg få noen utfordringer, men ikke så vilt at det blir for voldsomt.

Vilt:
Her er det aktiviteter som er tenkt for speidere i stifinner- og vandreralder. Dette er speidere som har litt mer erfaring med speideraktiviteter. Her er det alt fra håndverk til elektrisitet. Noen aktiviteter er litt utfordrende med tanke på at du må ha tålmodighet, og at du liker å prøve og feile.

Helt vilt:

Her er det aktiviteter som er tenkt for vandrere. Dette er speidere som har lang erfaring, og som har prøvd mye fra før. Noen av aktivitetene krever at det er stor konsentrasjon, og at en kan ta vare på sine patruljemedlemmer og seg selv.

Midnattsøkt

Blant programaktivitetene på Nord vil det både være noe kjent og noe annerledes. Det vil være dagøkter, men også økter rundt midnatt! Alle speidere får delta på en midnattsøkt, og dagen etter får de en hvileøkt.

Markedsdag
En av dagene vil det være markedsdag,der gruppene bidrar med aktiviteter eller andre innslag som meldes inn på forhånd – her er det bare å bruke fantasien! De beste bidragene blir premiert. På markedsdagen får speiderne utdelt egne «leirpenger» som kan brukes på alle de ulike aktivitetene.

Haik
Haiken vil være delt inn i fire kategorier etter vanskelighetsgrad, og patruljen velger en de mener passer godt for dem. Alle haikene vil være overnattingshaiker og gi patruljen mulighet til å oppleve nordnorsk natur. Noen vil foregå i nærheten av leiren, mens andre vil være innen en times kjøretur unna.

Kultur på torget
På torget vil det ligge kafeer og utsalg, og foregå drop-in-aktiviteter. Det skal også være en liten scene her med små og store innslag av kultur og underholdning. Kanskje har du lyst til å prøve deg på scenen?

Ellers kan de programansvarlige blant annet friste med et helt vilt pefftreff!

Mat

Helt snill, helt vanlig eller helt vill matkasse på leir?
Forsyningsetaten har bestemt at gruppene selv skal få bestemme hvor stor plass matlagingen skal ha under leiren. Vil du ha en helt snill matkasse med ferdige fiskepinner klare for stekepannen, eller vil du ha fersk fisk og muligheten til å lage egne fiskepinner?
Dette bestemmer gruppene helt selv. Og det er så klart mulighet for å bestille helt snill matkasse en dag, og helt vill matkasse dagen etter. Men valget gjøres i påmeldingen i januar 2017.

Frokost- og lunsj-mat  bestilles i en egen nettløsning og leveres i matkassene. Matkassene leveres fiks ferdige på nærmeste Los-stasjon to ganger i døgnet med alt du trenger av ingredienser og oppskrifter!

Leirkontingenten dekker mat f.o.m. lunsj lørdag 1.juli, t.o.m lunsj lørdag 8.juli.

Ekstra dager
Matutlevering kan i tillegg bestilles f.o.m frokost torsdag 29.juni t.o.m mandag 10.juli lunsj. Pris per pers for frokost 20,- lunsj 20,- og middag 40,- når det ikke er inkludert i deltakelseperioden.

Det er selvfølgelig valgfritt om man ønsker å benytte seg av matutleveringen utover leiruka.

På økologisk grunn..
Til vanlig drives det økologisk landbruk på jordene som leiren låner. Alt utslipp på området skal derfor minimeres og i praksis betyr dette at økologisk/miljøvennlig/naturlig såpe vil bli et krav på leiren, både til oppvask, håndvask og shampoo. Produkter vil bli solgt hos Speider-sport både før og under leiren.

Forhåndsoppgaver

Det er tre typer forhåndsoppgaver – én individuell oppgave for hver og en som skal på leir, én todelt oppgave for patruljen og to oppgaver som troppen skal løse. Noe av det viktigste med forhåndsoppgavene er at leiren blir enda morsommere og bedre for alle!

Individuell oppgave:
Lag en helt vill personlig sovemaske – det er jo midnattssol i Bodø under leiruka! Har du en sovemaske, kan det bli lettere å sove når det er så lyst. Masken kan være i hvilken som helst farge du vil, men den bør være så solid at den kan brukes under hele leiren.

Patruljen kan godt bruke et par patruljemøter i høst eller vinter til å lage sovemaskene! Kanskje maskene skal være en del av patruljesærpreget deres?

Patruljeoppgave:
Del 1: Forberedelse til haik: Patruljen planlegger og gjennomfører en patruljetur uten ledere. Etter patruljeturen diskuterer dere hva som var bra med turen, og hva dere kan gjøre enda bedre eller annerledes neste gang dere skal på en slik tur. Da får dere god trening til landsleirhaiken, og det er enklere å gjennomføre patruljeoppgavens del 2.

Del 2: Planlegg eller velg haikerute for landsleiren: Patruljen finner sammen ut hva slags haikerute dere vil ha på Nord: Hvor langt vil dere gå, hva slags terreng vil dere vil gå i, og hva vil dere oppleve?

Troppsoppgave 1:
Troppen planlegger et helt vilt troppsområde som dere skal ha på leiren – portalen, særpreg eller soveplassen, med vekt på gjenbruk og miljø. Åpent og inkluderende og gjerne litt skakt og skeivt.

Troppsoppgave 2:
Troppen planlegger en helt vill aktivitet til markedsdagen på landsleiren. Har du eller patruljen din ideer til noe dere kan gjøre på markedsdagen, eller til hvordan troppens område kan se ut? Fortell det til lederen din!

Vi oppfordrer ellers alle speidere til å ta «Jeg er beredt»-merket for stifinnere  eller «Jeg er beredt»-merket for vandrere , og alle rovere til å ta «Jeg er beredt»-merket for rovere  før leiren!