Speiderleir 2018

Speiderleir 2018

Vi reiser sammen med 1.Nøtterøy og Tønsberg på leir til Tredalen leirsted i Østfold i uke 31 (28.07- 04.08)


Invitasjon Tredalen

Les mer her

Midt i skjærgården! Innerst i Skagerrak! Rett ved havet!

På Tredalen  finner du to våningshus med sove- og spisemuligheter. Det er ei enkel hytte også. Vi har en låve med mulighet for inneaktivitet. Vi har brygge og robåt. Vi har ca 500 meter strandlinje med svaberg og små viker. Vi har grassletter og aktivitetsterreng. Vi har to nedlagte stenbrudd - det ene er blitt utendørs leirkapell. Har du med båt og kyndig mannskap kan du ferdes på haik og dagsturer både i innelukket og åpent farvann blant Hvalers 1200 øyer.

Aktiviteter  Om du er sjøspeider eller ikke, innbyr stedet til sjøspeiding. Tredalen  er også et flott sted for andre speideraktiviteter. Leirområdet har gode muligheter for friluftsaktiviteter, bading og fisking. Det er muligheter for å leie båt med motor eller kano/kajak etter avtale med forbundskontoret.

Leirplassene  På Tredalen  finnes tre hus og to leirområder: Squaw Field  og Piratsletta , med kapasitet på henholdsvis, 150 og 200 personer i telt. På forhånd avtales det med Forbundskontoret hvilke områder som benyttes.

Fasiliteter

  • Teltplasser: ca 400 personer
  • Sengeplasser: 20 + 10
  • Oppvarming: strøm
  • Kjøkken: strøm
  • Vann: brønn
  • Beliggnehet: Hvaler i Østfold