Barnas camp villmark

For dem vil inn å se. I fjor kom man gratis inn med speiderskjerf


Det er flere måter grupper, roverlag og enkeltpersoner kan delta på Barnas Camp Villmark på – alt fra å være besøkende, til å bidra i staben. Vi planlegger blant annet å reise et imponerende speiderbyggverk ved hjelp av pionering på Barnas Camp Villmark - et morsomt og utfordrende prosjekt for rovere å være med på, både under planleggingen og byggingen.

Det å ta ansvar for aktiviteter på campen gir god ledertrening for både patruljeførere og rovere, og mulighet for å få erfaring i å veilede andre. Å gjøre Barnas Camp Villmark til et roverprosjekt, eller å legge en patruljetur med overnatting til Barnas Camp Villmark, er to av mange muligheter. Tilbakemeldingene fra dem som var med i fjor er veldig positive!

Se gjerne innslaget på TV2 Godmorgen Norge fra fjorårets arrangement: http://www.tv2.no/v/1181673/

Les mer om Camp Villmark her: http://campvillmark.no/ .

https://speiding.no/arrangementer/barnas-camp-villmark-2018