Gavetildeling

Gavetildeling fra SPAREBANK 1 BV


Gavetildeling fra SPAREBANK 1 BV

Vi viser til søknad om gavemidler fra OSEBERG SPEIDERGRUPPE.

Vi ønsker at distriktet vårt skal være et godt sted å vokse opp, et godt sted å bo og et godt sted å flytte til. Derfor deler SPAREBANK 1 BV hvert år ut millioner til gode lokale formål.

Vi er glad for å fortelle at OSEBERG SPEIDERGRUPPE er tildelt kr. 100 000,-  av bankens gavemidler.

Pengene blir overført forutsatt at dokumentasjon (for eksempel kopi av faktura), eller revisorbekreftelse på bruk i henhold til forutsetningen, er lastet opp på søknaden deres. Prosjektet det er søkt midler til må være gjennomført senest 31.12.2018 for at utbetaling skal kunne skje. Etter denne dato må det evt. søkes på nytt. 

Vi ønsker at gaven skal gjøres kjent for medlemmene for eksempel på nettsiden deres eller via Facebook eller andre sosiale medier.

Torsdag den 1/2 kl. 18.00 i bankens lokaler Torvet 5 på Teie, vil vi foreta den formelle utdelingen. Enkel bevertning.