Rover

Rover er et tilbud til speidere over 16 år. Norges speiderforbund har ingen øvre aldersgrense for roverne, men roverne mister stemmeretten sin i laget og retten til å bli valgt som lagleder det året de fyller 26. 

Mye av roverarbeidet består i at roverne selv finner på tingene og gjør dem. 

I Oseberg speidergruppe jobber vi med å bygge opp et solid roverlag. Vi vil i løpet av året delta på mange spennende aktiviteter og turer. Roverlaget samarbeider med 1.Nøtterøy og Eik

Aspirantperioden 
Før man kan bli tatt opp som rover må man gjennomgår en aspirantperiode i roverlaget. Roveropptakelsen er avslutningen på aspiranperioden og markerer begynnelsen på tiden som rover. Man må være fyllt 16 år for å bli tatt opp som rover. 
 Aspirantperioden består av:

  1. Introprogrammet som gir rett til å bære enhetsmerke for lag. Introprogrammet er en introduksjon til alle nye medlemmer om:
    • Hva er speiding?
    • Hvordan speider vi?
    • Hvorfor driver vi med speiding?
  2. En 4-6 måneders periode som roveraspirant i laget med "aspirantprøve" og roveropptakelse som gir rett til å bære grønne roverklaffer. Det er roverlagene selv som utformer innholdet i denne delen.

Her er NSFs egene roversider: http://www.speiding.no/rover/