Om gruppa

Oseberg Speidergruppe: 

Gruppeleder: Sven Erik Gunnerød               tlf: 97981974

Gruppe assistent: Thomas Lien                  tlf: 41334292

Troppsleder: Tina Malen Hansen                tlf: 474 15 432  eller   oseberg.tropp@gmail.com

Flokkleder:    Merete Andersen                  tlf: 970 98 496


Speiderskjorta

Speiderskjorta

Publisert: 02.12.13

Er du usikker på hvor merkene skal sys på?

Her er svaret!

OBS Skjorter for barn er naturlig nok mindre enn voksenstørrelser, så det kan bli lite plass til merkene.

Prioriter fellesmerker og gruppemerker slik at disse havner riktig, og vær heller litt kreativ med arrangementsmerkene dersom det ikker blir plass på anvist sted.

Osebergmerket skal sitte der sjøspeidermerket er på illustrasjonen over.